VIHREÄ TALO

Click here to edit subtitle

Allinna-keskustelutilaisuus

Kutsu 


Tervetuloa keskustelemaan Allinnan tulevaisuudesta Vihreään taloon (Pohjoinen Asemakatu 1, Riihimäki), tiistaina 29. huhtikuuta, klo 16.30.


Jäljessä joitakin ajatuksia keskustelun pohjaksi.


Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä purtavaa.


Kutsua saa jakaa.


TERVETULOA!
Kulttuurikeskus Allinna 


1) Kulttuuritoiminta

Allinnassa järjestetään taidenäyttelyitä, konserttteja, teatteriesityksiä, luentoja, seminaareja ja työpajoja. Kesäisin näyttelyt ja konsertit levittäytyvät myös talon ulkopuolelle. Kun yhtälöön lisää vielä kesäteatterin, alue on todella vetovoimainen kesäretkien kohde.


Myös erilaiset kulttuuriyhdistykset kokoontuvat Allinnassa. Tarjolla on erilaisia työtiloja esimerkiksi grafiikan, keramiikan ja valokuvien tekemiseen. Osa tiloista on mahdollisuuksien mukaan vuokrattu taiteilijoille ja käsityöläisille työtiloiksi.


2) Kahvila-ravintola

Allinnassa toimii vireä kahvila. Erilaisten tilaisuuksien yhteydessä on myös ruokatarjoilua. Allinnaa vuokrataan yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Kahvilan pyörittämiseen voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan työttömiä, opiskelijoita ja kehitysvammaisia. Lounasravintola aloittaa toimintansa heti sopivan tilaisuuden tullen.


3) Toimintakeskus

Allinnassa järjestetään monenlaista toimintaa, joka huomioi lapset, koululaiset, opiskelijat, lapsiperheet, vanhukset, työttömät ja erilaiset erityisryhmät. Talossa järjestetään draama- ja taidepajoja, musiikkileirejä, kuvaamataidon kursseja, puutarha- ja käsityöpajoja. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan harjoittelupaikkoja. 


4) Perinnerakentamiskeskus

Allinnasta luodaan pilottiprojekti, jonka myötä kehitetään

uudenlaisia toimintamalleja kaupunkien ja kuntien omistamien vanhojen rakennusten ylläpitämiseen ja kunnostamiseen. Rakennus on sekä projektin kohde, että sen hermokeskus. Kunnostustöitä tehdään

perinteisin menetelmin suurelta osin oppilastöinä. Samalla järjestetään luentoja, kursseja, vanhojen rakennustarvikkeiden kierrätystempauksia ja talkoita. Alan ammattilaiset järjestävät esimerkiksi vanhojen ikkunoiden kunnostamiskursseja, joiden myötä rakennuksen ikkunat vähitellen, ruutu ruudulta, kunnostetaan. Rakennuksessa toimii myös pieni vanhojen rakennustarvikkeiden putiikki. Ajatus on, että rakennus kunnostetaan vähitellen ja pienillä kuluilla. Samalla siitä muodostuu paikka, jossa perinnerakentamistietoutta jaetaan eteenpäin. Tällaiseen hankkeeseen saattaa olla saatavilla EU-rahaa. Perinnerakentamiskeskus voisi sopia esimerkiksi kaupunkileader -hankkeeksi.


5) Avoin puutarha

Allinnan ympäristö on omiaan puutarhalle, missä esimerkiksi koululaisryhmät, vanhusten päivätoimintakeskukset, päiväkotilapset ja kaikki kiinnostuneet kaupunkilaiset voivat vierailla tutustumassa perinteisiin puutarhakasveihin, sekä osallistua puutarhan perustamiseen ja hoitoon. Elävä ja hoidettu puutarha tukee osaltaan kokonaisuutta. Allinnan putiikissa on myynnissä oman puutarhan siemeniä, perennoja ja, kun aika on kypsä, omaa satoa. Allinnan kahvila-ravintola käyttää luonnollisesti oman puutarhan yrttejä ja muuta satoa hyväkseen. 


6) Luomu-, lähiruoka - ja hyvinvointikeskus

Allinnassa toimii luomu- ja lähiruokapuoti. Avoimen puutarhan ja talon keittiön toiminta liittyy luonnikkaasti tähän juonteeseen. Talossa järjestetään aiheeseen liittyviä kursseja ja luentoja.


7) Käsityökeskus

Allinnan tiloissa toimii myös käsityöpuoti, jossa myydään paikallisten käsityöläisten tuotteita. Osa tuotteista on talon omaa tuotantoa, 'handmade in Allinna'. 


8) Virkistyspäivien järjestämispaikka

Allinna toimii paikkana, jossa järjestetään kulttuuri -, ympäristö- ja hyvinvointipainotteisia tyhy-, tyky- ja virkistyspäiviä. Mukana on monenlaisia toimijoita, joiden tarjoamista 'palikoista' yritys tai yhteisö

kokoaa mieleisensä paketin. Tämä on samalla yksi tapa saada tuloja talolle. 


9) Allinnan sekatavarakauppa

Kaikki erilaiset puodit (käsityö-, luomu- ja lähiruoka-, perinnerakentamistarvike- ja ekopuoti) toimivat yhteistyössä, ja ainakin osittain myös samoissa tiloissa. 


10) Matkailukohde

Itsestäänselvästi. Allinna on Riihimäen helmi. Toiminnan ja miljöön

kehittyessä  se on sitä entistä kirkkaammin. Allinna toimii hienosti osana erilaisia tapahtumia, ja uusiakin saattaa hienon rakennuksen ja miljöön myötä syntyä; markkinoita, kierrätys- ja ruokatapahtumia, kuka tietää, mitä kaikkea. 


Allinnan tiloissa voisi toimia myös kaupungin matkailuinfo.


11) Jotain ihan muuta

Allinna voi olla myös jotakin ihan muuta. Mietitään yhdessä eteenpäin. 


                                      ***   ***   ***Allinna voisi, toimintamalleista riippuen, saada osan rahoituksestaan myös RAY:ltä. Myös erilaisia yhteisörahoitusmalleja sietää harkita, vaikka osana muuta rahoitusta. Samoin erilaisia apurahoja ja tukia.


Tässä vaiheessa saattaisi olla paikallaan perustaa Allinnan tukiyhdistys, Pro Allinna ry, jonka nimissä Allinna vuokrattaisiin Riihimäen kaupungilta. Vuokrahinnan tulisi olla nimellinen. Yhdistys vastaisi talon kuluista. Yhdistys pyrkisi parhaansa mukaan keräämään talon toiminnoista ja talon erilaisilta toimijoilta (joista ainakin osa voisi olla mukana perustettavassa yhdistyksessä)  kylliksi varoja talon ylläpitoon. 


Yhdistys myös vastaisi talon kunnostamisesta. Kunnostyötä tulisi tehdä niin paljon kuin mahdollista erilaisina projekteina; talkoo-, oppilas-, opinäyte- ja harjoittelutöinä. Edelleen, kunnostustyö tulisi tehdä perinteisin menetelmin, mielummin ajan kanssa vanhaa kunnioittaen, kuin kovalla vauhdilla ja rahalla (eipä sillä, että rahaa olisi). Talossa on vielä jäljellä hyvää vanhaa henkeä, jota tulee kaikessa tekemisessä varjella. 


Itse asian kanssa, eli Allinnan säilyttämisessä kaupungin omistuksessa, on tietysti hyvä edetä rivakasti. 


Riihimäkeläiset ansaitsevat Allinnan omaan käyttöönsä, mutta sen eteen täytyy kyllä tehdä töitä.


Kaupungilta ei löytyne rahoitusta Allinnan toiminnan pyörittämiseen tai rakennuksen kunnostamiseen. Kaivataan siis rakentavia ehdotuksia. 


Yhteistyöterveisin, 

Olli Soini
Vihreä Talo
Pohjoinen Asemakatu 1
11130 RIIHIMÄKI
+358 50 588 6867